171 წყვილი ჩინეთიდან ,ჩავიდა საფრანგეთში,რათა გაემყარებინათ
თავიანთი ურთიერთობა!ხო,მართლა,ჩინელები ხომ ბევრნი არიან
ეს ვიცით,ხოდა მათი ქორწინების სახლი ალბათ
ვეღარ აუდის ამათ ხელისმოწერას .