ისვენებენ სამეფო გვარის წარმომადგენლები მინდორში,ელოდებიან როდის
გაუშვებენ უკან ველურ ბუნებაში ,რაიონი ლიმპოპო -სამხრეთ აფრიკა .