ძალიან მოსახერხებელი და ორიგინალურია ჩემის აზრით,ერთის

მხრივ ეტლია და რამოდენიმე წამში იქცევა ,,,,