ბედნიერი ტურისტები ალბათ ფიქრობდნენ,რომ კარგ საქმეს
აკეთებნენ როცა მაიმუნებს ბანანს აჭმევდნენ ,ეს ყველაფერი
კი ხდებოდა ცხოველთა პარკში იაპონიაში.
მაიმუნები იმ დონეზე გასუქდნენ ,რომ პარკის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა
აეკრძალა ტურისტებისთვის მაიმუნთათვის საჭმლის მიცემა ,ხოლო
ზემოთ აღნიშნული ცხოველები მკაცრ დიეტაზე დასვეს.