სმაილები

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

სმაილების სია

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :liol:
  Liol
  Liol
 • :xax:
  Xax
  Xax
 • :gap:
  Gap
  Gap
 • :kid:
  Kid
  Kid
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :no:
  No
  No
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :unsure:
  Unsure
  Unsure
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :thumb:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :punish:
  Punish
  Punish
 • :ranting:
  Ranting
  Ranting
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :ohm:
  Ohm
  Ohm
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rm:
  Rm
  Rm
 • :raviaba:
  Raviaba
  Raviaba
 • :music:
  Music
  Music
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :megalol:
  Megalol
  Megalol
 • :ieee:
  Ieee
  Ieee
 • :chita:
  Zin
  Zin
 • :yba:
  Yba
  Yba
 • :)
  Smile
  Smile
 • :spit:
  Spit
  Spit
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :shuffle:
  Shuffle
  Shuffle
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :boxed:
  Boxed
  Boxed
 • :box:
  Box
  Box
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :cheers:
  Cheers
  Cheers
 • :caca:
  Caca
  Caca
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :(
  Frown
  Frown
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :pinky:
  Angrypinky
  Angrypinky
 • :ai:
  Ai
  Ai
 • :gr:
  Gr
  Gr
 • :goood:
  Goood
  Goood
 • :swear:
  Swear
  Swear
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :girl:
  Girl
  Girl
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :fool:
  Fool3
  Fool3
 • :hands:
  Hands
  Hands
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :crank:
  Crank
  Crank
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :flirt:
  Flirt
  Flirt
 • :fiq:
  Fiq
  Fiq
 • :fiu:
  Fiu
  Fiu
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :pop:
  Pop
  Pop
 • :negative:
  Negative
  Negative
 • :needban:
  Needban
  Needban
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :jvb:
  Rus
  Rus
 • :rao:
  Rao
  Rao
 • :respect:
  Respect
  Respect
 • :red:
  Red
  Red
 • :read:
  Read
  Read
 • :moi:
  Moi
  Moi
 • :paxmelia:
  Julik
  Julik
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :inv:
  Inv
  Inv
 • :indi:
  Indi
  Indi
 • :lamer:
  Lamer
  Lamer
 • :link:
  Link
  Link
 • :me:
  Me
  Me
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :magida:
  Magida
  Magida
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :wassat:
  Wassat
  Wassat
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :Vala:
  Vala
  Vala
 • :vampire:
  Vampire
  Vampire
 • :vinsent:
  Vinsent
  Vinsent
 • :cha:
  Vis
  Vis
 • :wtf:
  Wtf
  Wtf
 • :zili:
  Zili
  Zili
 • :yel:
  Yel
  Yel
 • :xaxa:
  Xaxa
  Xaxa
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :sing:
  Sing
  Sing
 • :skami:
  Skami
  Skami
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :tir:
  Tir
  Tir
 • :timeout:
  Timeout
  Timeout
 • :tav:
  Tav
  Tav
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :serenade:
  Serenade
  Serenade
 • :click:
  Click
  Click
 • :bis:
  Bis
  Bis
 • :blush2:
  Blush2
  Blush2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :budo:
  Budo
  Budo
 • :buk:
  Buk
  Buk
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :cem:
  Cem
  Cem
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :chi:
  Chi
  Chi
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :cekva:
  Cekva
  Cekva
 • :ca:
  Ca
  Ca
 • :biggri:
  Biggri
  Biggri
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :2guns:
  2guns
  2guns
 • :agree:
  Agree
  Agree
 • :azz:
  Azz
  Azz
 • :bangin:
  Bangin
  Bangin
 • :banned:
  Banned
  Banned
 • :avoe:
  Avoe
  Avoe
 • :ait:
  Ait
  Ait
 • :air_kiss:
  Air Kiss
  Air Kiss
 • :gi:
  Gi
  Gi
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gau:
  Hiya
  Hiya
 • :gu:
  Gu
  Gu
 • :grr:
  Grr
  Grr
 • :help:
  Help
  Help
 • :iah:
  Iah
  Iah
 • :heh:
  Heh
  Heh
 • :flood:
  Flood
  Flood
 • :focus:
  Focus
  Focus
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :dancee:
  Dancee
  Dancee
 • :dan:
  Dan
  Dan
 • :spy:
  Spy
  Spy
 • :drug:
  Drug
  Drug
 • :d_lovers:
  D Lovers
  D Lovers
 • :fence:
  Fence
  Fence
 • :doctor:
  Doctor
  Doctor
 • :jabana:
  Jabana
  Jabana
 • :stabil:
  Stabil
  Stabil
 • :cxeni:
  Cxeni
  Cxeni
 • :fk:
  Fk
  Fk
 • :madfk:
  Madfk
  Madfk
 • :aha:
  Aha
  Aha
 • :aha2:
  Aha2
  Aha2
 • :takeba:
  Takeba
  Takeba
 • :tako:
  Tako
  Tako
 • :fig:
  Fig
  Fig
 • :stinker:
  Stinker
  Stinker
 • :unitaz:
  Unitaz
  Unitaz
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • :zu:
  Zu
  Zu
 • :grandpa:
  Grandpa
  Grandpa
 • :jvebe:
  Jvebe
  Jvebe
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kuki:
  Kuki
  Kuki
 • :kuana:
  Kuana
  Kuana
 • :plani:
  Plani
  Plani
 • :admin_lamer:
  Admin Lamer
  Admin Lamer
We accept eMoney